Customer Service Contacts

Shanghai Office:

Customer Service Representative: Wang Weiwei

Email: wangweiwei@jiayi-graphics.com.cn

Phone: +86 21 525 88 525

 

Dalian Office:

Customer Service Representative: Lan Xiaowei

Email: 2355713310qq.com

Phone: 0411 8751 8580

 

Shenyang Office:

Customer Service Representative:Sun Ming

Email: 2355713316@qq.com

Phone: +86 (0)24 8808 1580

 

Tianjin Office:

Customer Service Representative: Shi Xiaoping

Email: 2355713239@qq.com

Phone: 152 2276 2210

 

Harbin  Office:

Customer Service Representative: Zhang Han

Email: 2355713325@qq.com

Phone: +86 (0)451 8652 2225

 

 

Changchun Office:

Customer Service Representative: Li Wei

Email: 2355713307@qq.com

Phone: 185 2538 5710

 

Xinjiang Office:

Customer Service Representative: Lv ZhengYong

Email: 2355713319@qq.com

Phone: 138 9992 8635